Prawa i obowiązki małżonków nie są łatwo egzekwowalne. Trudno wymusić na drugiej osobie wierność, pomoc czy utrzymanie duchowej więzi. Swego rodzaju ,,sankcją” za łamanie przepisów KRO dotyczących instytucji małżeństwa, jest rozwód. Wiadomo jednak, że rozwód rozwiązuje małżeństwo, a nie zmusza do respektowania praw i obowiązków małżeńskich.

Pewną formą pomocy małżonkom, których małżeństwo w wymienionych w kodeksie płaszczyznach funkcjonuje źle, jest możliwość wystąpienia przez jedno z małżonków na drogę sądową z konkretnym żądaniem w przypadku niewykonywania przez drugie z małżonków określonych obowiązków. KRO wspomina o sądowej interwencji w kilku artykułach.

Taką sytuację przewiduje na przykład artykuł 28 KRO, wedle którego jeżeli jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub części wypłacane do rąk drugiego małżonka.

Kodeks stanowi też, w artykule 24, że małżonkowie rozstrzygają wspólnie o istotnych sprawach rodziny, a w braku porozumienia każde z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu.

Warto jeszcze raz podkreślić, że w wymienionych w KRO przypadkach, sąd działa zawsze z inicjatywy małżonka. Sam z siebie nie ingeruje w sprawy małżonków.

JESTEŚMY TU DLA CIEBIE!

Potrzebujesz profesionalnego doradztwa?
Zapraszamy do kontaktu, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

JESTEŚMY TU DLA CIEBIE!

Potrzebujesz profesionalnego doradztwa?
Zapraszamy do kontaktu, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Szeroka wiedza na temat regulacji prawnych, a przede wszystkim bogate doświadczenie pracowników oraz ich dyspozycyjność i dobry kontakt z Klientem, pozwala na wysoką ocenę Kancelarii. Odpowiedzialność, z jaką Kancelaria zajmuje się powierzonymi jej sprawami, sprawia, że można traktować Kancelarię jako godnego partnera, dla wszystkich, dla których ważny jest komfort bezpieczeństwa prawnego.
KONSORCJUM MIĘSNE OKRASA

Bardzo dobra współpraca sprawiła, że z chęcią możemy polecić Kancelarię Adwokacką dr Joanny Ożarowskiej jej przyszłym Klientom, zarówno Klientom indywidualnym jak i firmom, jako solidną i kompetentną pomoc prawniczą.

EURO EKO POL LESZEK KAMIŃSKI

Pracownicy Kancelarii, do wszystkich powierzonych im zadań, podchodzą z pełnym zaangażowaniem. Oprócz szybkości działania, posiadają też duże doświadczenie, które jest dodatkowym atutem. Udzielamy pozytywnej rekomenedacji Kancelarii Adwokackiej dr Joanny Ożarowskiej i liczymy na dalszą, owocną współpracę.

PULVERIT POLSKA SP. Z O.O.