ALIMENTY

ALIMENTY SĄ TO ŚWIADCZENIA MATERIALNE BĄDŹ NIEMATERIALNE SŁUŻĄCE ZASPOKOJENIU BIEŻĄCYCH I USPRAWIEDLIWIONYCH POTRZEB OSÓB UPRAWNIONYCH.

ALIMENTY
NA DZIECI

Rodzicie w pierwszej kolejności zobowiązani są do zaspakajania potrzeb alimentacyjnych dzieci. Mogą one przybierać postać zarówno materialną (świadczenia pieniężne) jak i niematerialną (starania w wychowaniu dzieci). Obowiązek alimentacyjny utrzymuje się również po osiągnięciu pełnoletniości przez dziecko jeżeli pomimo dołożenia należytej staranności nie jest ono w stanie ponieść kosztów swojego utrzymania (np. kontynuowanie nauki po osiągnięciu 18 roku życia).

ALIMENTY
MIĘDZY MAŁŻONKAMI

W polskim prawie wyróżniamy instytucję alimentacji małżonków zarówno w trakcie trwania małżeństwa jak i po jego ustaniu czy też unieważnieniu. Każdorazowo należy wziąć pod uwagę możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego jak i zakres usprawiedliwionych potrzeb, a czasem występującego niedostatku, po stronie uprawnionego. Ze względu na źródło obowiązku alimentacyjnego możemy wyróżnić obowiązek alimentacyjny bezterminowy jak i ograniczony czasowo.

ALIMENTY
POMIĘDZY KREWNYMI

Jest to obowiązek alimentacyjny, w którym zobowiązanym do świadczenia są krewni w dalszej linii pokrewieństwa. Obowiązek ten staje się wymagalny wobec osób pozostających zobowiązanymi w dalszej kolejności w momencie niemożliwości zadośćuczynienia świadczeniom alimentacyjnym przez zobowiązanych w pierwszej kolejności. Przykładem takiego obowiązku może być obowiązek alimentacyjny dziadków wobec wnuków.

JESTEŚMY TU DLA CIEBIE!

Potrzebujesz profesionalnego doradztwa?
Zapraszamy do kontaktu, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

JESTEŚMY TU DLA CIEBIE!

Potrzebujesz profesionalnego doradztwa?
Zapraszamy do kontaktu, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Pracownicy Kancelarii, do wszystkich powierzonych im zadań, podchodzą z pełnym zaangażowaniem. Oprócz szybkości działania, posiadają też duże doświadczenie, które jest dodatkowym atutem. Udzielamy pozytywnej rekomenedacji Kancelarii Adwokackiej dr Joanny Ożarowskiej i liczymy na dalszą, owocną współpracę.

PULVERIT POLSKA SP. Z O.O.

Bardzo dobra współpraca sprawiła, że z chęcią możemy polecić Kancelarię Adwokacką dr Joanny Ożarowskiej jej przyszłym Klientom, zarówno Klientom indywidualnym jak i firmom, jako solidną i kompetentną pomoc prawniczą.

EURO EKO POL LESZEK KAMIŃSKI
Szeroka wiedza na temat regulacji prawnych, a przede wszystkim bogate doświadczenie pracowników oraz ich dyspozycyjność i dobry kontakt z Klientem, pozwala na wysoką ocenę Kancelarii. Odpowiedzialność, z jaką Kancelaria zajmuje się powierzonymi jej sprawami, sprawia, że można traktować Kancelarię jako godnego partnera, dla wszystkich, dla których ważny jest komfort bezpieczeństwa prawnego.
KONSORCJUM MIĘSNE OKRASA