Zgodnie z art. 14 ustawy o obywatelstwie polskim małoletni nabywa obywatelstwo polskie przez urodzenie, w przypadku gdy co najmniej jedno z rodziców jest obywatelem polskim. Od 15 sierpnia 2012 r. nie ma możliwości wyboru dla dziecka obywatelstwa obcego, gdy jedno z rodziców jest obywatelem polskim, a drugie obywatelem obcego państwa. Niezależnie od woli rodziców, dziecko nabędzie obywatelstwo polskie z mocy prawa, tj. przez urodzenie.

Jednocześnie, gdy dziecko urodzi się lub zostanie znalezione w Polsce, a oboje rodzice są nieznani lub obywatelstwo ich jest nieokreślone, bądź nie mają żadnego obywatelstwa (art. 14 pkt 2 oraz art. 15 ustawy o obywatelstwie polskim). Dziecko takie z mocy prawa nabywa obywatelstwo polskie.

Dziecko przysposobione przez osobę lub osoby mające obywatelstwo polskie nabywa to obywatelstwo. W tym przypadku przyjmuje się, że małoletni cudzoziemiec nabył obywatelstwo polskie z dniem urodzenia. Dziecko takie nabywa obywatelstwo polskie z mocy prawa.

Nadanie obywatelstwa polskiego obojgu rodzicom obejmuje dzieci pozostające pod ich władzą rodzicielską.

Nadanie obywatelstwa polskiego jednemu z rodziców obejmuje małoletniego pozostającego pod jego władzą rodzicielską, w przypadku gdy drugiemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska lub  drugie z rodziców złożyło oświadczenie o wyrażeniu zgody na nabycie przez małoletniego obywatelstwa polskiego.

Rodzice mogą również wystąpić z wnioskiem o nadanie polskiego obywatelstwa jedynie dla dziecka. Może się zdarzyć, że rodzice dziecka posiadają już obywatelstwo polskie a dziecko z jakiś przyczyn nie nabyło tego obywatelstwa np. przysposobienie dziecka zostało dokonane przed 15 sierpnia 2012 r.

W przypadku ukończenia przez dziecko 16. roku życia, nadanie obywatelstwa następuje jedynie za jego zgodą.

 

 

JESTEŚMY TU DLA CIEBIE!

Potrzebujesz profesionalnego doradztwa?
Zapraszamy do kontaktu, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

JESTEŚMY TU DLA CIEBIE!

Potrzebujesz profesionalnego doradztwa?
Zapraszamy do kontaktu, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Bardzo dobra współpraca sprawiła, że z chęcią możemy polecić Kancelarię Adwokacką dr Joanny Ożarowskiej jej przyszłym Klientom, zarówno Klientom indywidualnym jak i firmom, jako solidną i kompetentną pomoc prawniczą.

EURO EKO POL LESZEK KAMIŃSKI
Szeroka wiedza na temat regulacji prawnych, a przede wszystkim bogate doświadczenie pracowników oraz ich dyspozycyjność i dobry kontakt z Klientem, pozwala na wysoką ocenę Kancelarii. Odpowiedzialność, z jaką Kancelaria zajmuje się powierzonymi jej sprawami, sprawia, że można traktować Kancelarię jako godnego partnera, dla wszystkich, dla których ważny jest komfort bezpieczeństwa prawnego.
KONSORCJUM MIĘSNE OKRASA

Pracownicy Kancelarii, do wszystkich powierzonych im zadań, podchodzą z pełnym zaangażowaniem. Oprócz szybkości działania, posiadają też duże doświadczenie, które jest dodatkowym atutem. Udzielamy pozytywnej rekomenedacji Kancelarii Adwokackiej dr Joanny Ożarowskiej i liczymy na dalszą, owocną współpracę.

PULVERIT POLSKA SP. Z O.O.