Aktualności

Aktualności2022-10-18T12:17:45+02:00

PRAWO DO OPIEKI NAD DZIECKIEM

17 stycznia, 2023|

Relacje rodziców w trakcie rozwodu układają się różnie   Na szczęście istnieje możliwość zabezpieczenia kontaktów z dzieckiem w trakcie trwania rozwodu, tak, aby oboje rodzice mieli stały kontakt z dzieckiem. W jaki sposób można to zrobić? Należy złożyć wniosek o zabezpieczenie kontaktów razem z pozwem o rozwód lub w trakcie [...]

ALIMENTY

15 stycznia, 2023|Tags: , , , , |

Kwestii spornych w trakcie rozwodu jest mnóstwo. To nie podlega dyskusji. Nawet, w sytuacjach wyjątkowych, jak zgodność małżonków co do podziału opieki nad dzieckiem, może zaistnieć konflikt na tle finansowym.  Jak ustalane są alimenty? Zgodnie z art. 135. Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego § 1. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych [...]

PRAWA DZIECKA

12 stycznia, 2023|

Konwencja o Prawach Dziecka jest podstawowym dokumentem międzynarodowym dotyczącym praw dziecka, uchwalona przez ONZ w 1989 r., ratyfikowana przez Polskę w 1991 r. Dodatkowo w Polsce ochrona dziecka jest ujęta w kodeksach: Art. 207 Kodeksu karnego: ?§ 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną [...]

PRAWO DZIECI – NABYCIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO

29 grudnia, 2022|Tags: , , , , , |

Zgodnie z art. 14 ustawy o obywatelstwie polskim małoletni nabywa obywatelstwo polskie przez urodzenie, w przypadku gdy co najmniej jedno z rodziców jest obywatelem polskim. Od 15 sierpnia 2012 r. nie ma możliwości wyboru dla dziecka obywatelstwa obcego, gdy jedno z rodziców jest obywatelem polskim, a drugie obywatelem obcego państwa. [...]

DZIEDZICZENIE

20 grudnia, 2022|Tags: , , , , |

Staramy się o tym nie myśleć, ale czas leci nieubłaganie. Co za tym, z naszym majątkiem, po śmierci? Zgodnie z Kodeksem Cywilnym w pierwszej kolejności do spadku są powołane dzieci spadkodawcy oraz małżonek.  Jeśli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach [...]

DZIEŃ PRAW CZŁOWIEKA

15 grudnia, 2022|

10 grudzień to ważna data - DZIEŃ PRAW CZŁOWIEKA. W kontekście prawa rodzinnego chcielibyśmy przytoczyć kwestie PRAW DZIECKA. W rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka „dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności (Art.2.1.). Uzyskanie pełnoletności określają odrębne przepisy(Art.2.2). Prawa dziecka, podobnie [...]

Przejdź do góry