Aktualności

Aktualności2022-10-18T12:17:45+02:00

PRAWO DO OPIEKI NAD DZIECKIEM

15 grudnia, 2022|Tags: , , |

Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godz. albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (Zgodnie z Art. 188. §). Zasady: To rodzic decyduje w jaki sposób wykorzysta prawo do opieki - czy rozdzieli dni [...]

KARMIENIE PIERSIĄ W MIEJSCU PUBLICZNYM

15 grudnia, 2022|Tags: , , , |

W chwili obecnej świadomość dot. karmienia piersią jest zdecydowanie większa niż jeszcze kilka lat temu. Co nie zmienia faktu, niestety, że nadal kobiety muszą borykać się z nieprzyjemnymi uwagami czy zrachowaniami nie tylko ze strony płci męskiej ale i również od innych kobiet. W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich, zawstydzanie matki [...]

SAMOTNY RODZIC

28 listopada, 2022|

Samotnym rodzicem w rozumieniu przepisów prawa podatkowego (przepis art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) jest: rodzic lub opiekun prawny; - będący panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, [...]

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

24 listopada, 2022|

ALIMENTY Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Na podstawie przepisów tej ustawy realizowane jest wsparcie materialne dla osób uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji.  Wsparcie to realizowane [...]

PRAWA KOBIET W CIĄŻY

15 listopada, 2022|

Od momentu zajścia w ciążę pracownica podlega szczególnej ochronie. ❗️Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży❗️Ciąża powinna zostać potwierdzona zaświadczeniem lekarskim. Ochrona nie dotyczy pracownicy zatrudnionej na okres próbny nieprzekraczający jednego miesiąca.  Ochrona stosunku pracy pracownicy w ciąży nie obowiązuje: ✔️gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie [...]

ROZWÓD…I CO DALEJ?

7 listopada, 2022|

Rozpad małżeństwa to wiele trudności do pokonania, nie tylko tych formalnych. Jednym z ważniejszych aspektów jest podział władzy rodzicielskiej. Władza rodzicielska trwa do uzyskania czynności prawnych, czyli do pełnoletności. W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz [...]

Przejdź do góry