ROZWÓD I SEPARACJA?

ROZWÓD I SEPARACJA POZOSTAJĄ DWOMA INSTYTUCJAMI PRAWNYMI INGERUJĄCYMI W STOSUNKI MAŁŻEŃSKIE ORAZ RODZINNE.

ROZWÓD

Rozwód pozostaje jednym ze sposobów rozwiązania małżeństwa. Jest to postępowanie sądowe wszczynane przed właściwym Sądem Okręgowym przez jednego bądź obydwojga małżonków. Przesłanką orzeczenia rozwodu pozostaje zupełny oraz trwał rozkład pożycia małżeńskiego. Orzeczenie rozwodu może zostać dokonane z winy jednego z małżonków, obydwojga bądź też rozwiązanie małżeństwa może zostać dokonane z zaniechaniem orzekania o winie. Wyrok rozwodowy może prowadzić do zmian w zakresie stosunków rodzinnych dot. władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, a także obowiązków alimentacyjnych oraz każdorazowo powoduje zmiany w zakresie stosunków majątkowych pomiędzy rozwiedzionymi małżonkami.

SEPARACJA

Separacja według prawa polskiego polega na uchyleniu wspólnoty małżeńskiej, nie prowadzi ona jednak do rozwiązania małżeństwa. Przesłanką orzeczenia separacji pozostaje zupełny rozkład pożycia małżeńskiego,
w odróżnieniu od instytucji rozwodu nie jest wymagane spełnienie przesłanki trwałości rozkładu. Separacja, podobnie jak rozwód, może zostać orzeczona z winy jednego z małżonków, obojga, bądź też bez winy stron. Orzeczenie separacji pociąga za sobą skutki podobne do orzeczenia rozwodu z tą różnicą, iż małżonek nie jest uprawniony do wstąpienia w nowy związek małżeński (gdyż małżeństwo formalnie nadal trwa).

JESTEŚMY TU DLA CIEBIE!

Potrzebujesz profesionalnego doradztwa?
Zapraszamy do kontaktu, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

JESTEŚMY TU DLA CIEBIE!

Potrzebujesz profesionalnego doradztwa?
Zapraszamy do kontaktu, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Szeroka wiedza na temat regulacji prawnych, a przede wszystkim bogate doświadczenie pracowników oraz ich dyspozycyjność i dobry kontakt z Klientem, pozwala na wysoką ocenę Kancelarii. Odpowiedzialność, z jaką Kancelaria zajmuje się powierzonymi jej sprawami, sprawia, że można traktować Kancelarię jako godnego partnera, dla wszystkich, dla których ważny jest komfort bezpieczeństwa prawnego.
KONSORCJUM MIĘSNE OKRASA

Pracownicy Kancelarii, do wszystkich powierzonych im zadań, podchodzą z pełnym zaangażowaniem. Oprócz szybkości działania, posiadają też duże doświadczenie, które jest dodatkowym atutem. Udzielamy pozytywnej rekomenedacji Kancelarii Adwokackiej dr Joanny Ożarowskiej i liczymy na dalszą, owocną współpracę.

PULVERIT POLSKA SP. Z O.O.

Bardzo dobra współpraca sprawiła, że z chęcią możemy polecić Kancelarię Adwokacką dr Joanny Ożarowskiej jej przyszłym Klientom, zarówno Klientom indywidualnym jak i firmom, jako solidną i kompetentną pomoc prawniczą.

EURO EKO POL LESZEK KAMIŃSKI